OKRESNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO LOUNY

se sídlem v Žatci

Studentská 2628, 438 01 Žatec
IČO: 00005797, DIČ: CZ00005797

zapsáno v obchodním rejststříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložka 319

Statutární orgány

Představenstvo

Živníček Jan
Předseda

Jirák Jiří, Ing.
Místopředseda, ředitel

Bc. Budil Zdeněk
Místopředseda

 

Členové představenstva:

Adamcová Zdeňka
Černá Romana Ing.
Klöpsch Petr
Krpec Jaroslav Říhová Dagmar Ing.
Sládek Pavel, Ing.

Kontrolní komise

Štys Vladimír JUDr.
Předseda

Asman Jiří
Místopředseda

Čapek Jiří
Člen kontrolní komise

Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. Podrobněji viz obchodní rejstřík. Volby do představenstva a kontrolní komise byly provedeny dne 29.11.2018.