OKRESNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO LOUNY

se sídlem v Žatci

Studentská 2628, 438 01 Žatec
IČO: 00005797, DIČ: CZ00005797

zapsáno v obchodním rejststříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložka 319

Statutární orgány

Představenstvo

Živníček Jan
Předseda

Jirák Jiří, Ing.
Místopředseda, ředitel

Bc. Budil Zdeněk
Místopředseda

 

Členové představenstva:

Černá Romana Ing.
Klöpsch Petr
Krpec Jaroslav Sládek Pavel, Ing.

Kontrolní komise

Štys Vladimír JUDr.
Předseda

Asman Jiří
Místopředseda

Hana Trnková
Člen kontrolní komise

Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. Podrobněji viz obchodní rejstřík. Volby do představenstva a kontrolní komise byly provedeny dne 29.11.2018.