OKRESNÍ STAVEBNÍ
BYTOVÉ DRUŽSTVO LOUNY

se sídlem v Žatci

Studentská 2628, 438 01 Žatec
IČO: 00005797, DIČ: CZ00005797

zapsáno v obchodním rejststříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložka 319

Dokumenty

A.Stanovy

B.Směrnice

C.Domovní řád

D.Vzory formulářů pro SA a členy družstva

E.Vzory formulářů pro SVJ a vlastníky jednotek

F.Havarijní služba

G.Manipulační poplatky

H.Odečet tepla

I.Podnájem bytu

J.Informační deska OSBD Louny

K.Pojištění družstva a SVJ

L.Převody do vlastnictví

M.Vyúčtování za užívání bytu